Pyramidální energie


Pyramidální energie a její účinky na zdraví.

Zásluhou vědeckých pokusů Ing. Drabala známého jako autora patentu č. 91304/59 ,,broušení žiletek v pyramidě" vznikla také kuželová pyramida (léčivá pyramida). Bohužel záhy odjel do USA a tím ustaly odborné informace o využití pyramidální energie člověkem v běžném životě.
Po letech a mnoha úspěšných pokusech si dovolil své poznatky zveřejnit také pan Václav Blažejovský, který je přesvědčen, že kuželová pyramida je schopna chránit lidi před negativním působením elektromagnetického záření (dále elektrosmogu), patogenních zón a chemicky upravených potravin a vody. 
Díky pyramidě můžeme úspěšně lokálně dodávat bioenergii např. páteřním, kloubním, plicním a břišním dutinám. 


Pyramida je tvarový zářič, energie v pyramidě se akumuluje a posiluje vitalitu člověka, znemožňuje množení bakterií a mikroorganismu. Pyramida funguje na principu zářiče vibrací. Dokáže si sama vyhledat místa na těle zasažená nemocí, ta pak začne "masírovat" vlnami odpovídajícími frekvencím zdravého organismu. Nastává jakýsi vnitřní boj dobra se zlem. Tato vysokofrekvenční pyramidální energie je schopna zasahovat do léčebných procesů a urychlovat je.

Pyramida shromažďuje ve svých útrobách životní energii pocházející z hloubky země a okolního prostoru. Uvedená energie velmi blahodárně působí na člověka a prostředí ve kterém žije.

Pyramidální energie má různá využití.

Posiluje organismus, imunitu, omlazuje, lidi, zvířata a rostliny, zmírňuje bolesti, urychluje hojení ran, pohmožděnin a popálenin, eliminuje negativní záření mobilu, televize, PC, energetizuje potraviny, nápoje, vodu, ošetřuje těla a kultury rostlin.

Působení pyramidou na oblast zdravotního problému má vždy kladné výsledky. Tam, kde není bioenergie v dostatečné míře, tělo podléhá ataku nemoci, bolesti a celé škály příznaků daného zdravotního problému.

Pokud dodáme do těla pyramidální energii, buď pobytem v pyramidě, pitím pyramidální vody, obkladem, koupelí nebo očištěním potravin, tělo získá dostatečnou sílu zdravotním problémům odolat.

Dosah účinků je závislý na jejich geometrických rozměrech. Velikosti pyramid narůstá energie záření.

Pyramida vytěsňuje v poli svého působení nepříznivé vlivy geopatogenních zón.

Tělo v pyramidě se zregeneruje a energeticky vyrovná, po 30 ti minutách působení pyramidální energie se člověk cítí odpočatý natolik, jako kdyby spal po celou noc.

Pyramidální energie přispívá k lepšímu psychickému a fyzickému stavu. Po delším používání pyramidy 8 - 12 terapií, lze pozorovat zlepšení stavu nervového systému, ustupující bolesti různého druhu a původu. Nervové napětí se po 30 ti minutách v pyramidě mění na stav uvolnění a sebeuvědomění.

Používání kuželové pyramidy způsobuje celkové zmírnění nebo úplné ustoupení nemoci a nejen jejich příznaků. Pyramida urychluje a reguluje samouzdravovací procesy v organismu.

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedené informace jsou míněny jako inspirativní pro výzkum a odzkoušení na vlastní kůži a na vlastní zodpovědnost, nejsou míněny jako lékařské rady či léčivé postupy a to i navzdory tomu, že mnohým lidem to podle nich i podle očitých svědků pomohlo. Současně spolupracujeme s lékařskou péčí